วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556


กิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ  เป็นส่วนหนึ่งของวิชาพละศึกษาสำหรับครูประถมฯโดยจุดเริ่มต้นจาก มรภ.หมู่บ้านจอมบีง - เขาทะลุ รวมระยะทางไป-กลับเป็น 10 กม.


กิจกรรมการปลูกพืชผักแบบผสมผสาน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เกษตรสำหรับครูประถมฯ


กิจกรรมการระบายสีตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์  เป็นส่วนหนึ่งของซุ้มสาขาการประะถมศึกษา
ในงานครุปริทัศน์